verbindende communicatieGeweldloze ofwel Verbindende Communicatie is een vorm van communiceren die is uitgewerkt door Marshall Rosenberg. Eigenlijk is het veel meer dan een vorm van communiceren. Het is een manier van zijn, denken en in de wereld staan. Het doel is het stimuleren van wezenlijk contact tussen onszelf en anderen. Contact waarin ieders behoeften vervuld kunnen worden doordat we elkaar met compassie tegemoet treden. Verbindend communiceren geeft onszelf en anderen de inspiratie om te geven vanuit het hart. Het helpt ons ook verbinding te maken met het goddelijke in onszelf en met wat er elk moment in ons leeft.

Je kunt verbindende communicatie een taal van mededogen noemen, maar feitelijk is het de taal van het leven. Waar compassie een natuurlijk onderdeel van uitmaakt. Het laat ons zien hoe we uitdrukking kunnen geven aan wat er is ons leeft. Het maakt ons bewust van wat er in andere mensen leeft. Als ons eenmaal duidelijk is wat er in ons leeft, kunnen we kijken hoe we  het leven kunnen verrijken.

Het proces

Het proces van verbindende communicatie leert ons eerlijk en open te uiten hoe we zijn en wat er in ons leeft, zonder kritiek te leveren en zonder anderen te analyseren alsof er iets met hen niet in orde zou zijn. Uitgangspunt hierbij is dat alles wat we opvatten als analyse of kritiek of wat impliceert dat we fout zitten, ons belet zodanig contact te maken dat iedereen kan bijdragen aan elkaars welzijn. Deze wijze van communiceren stimuleert dat we handelen vanuit mededogen en niet vanuit angst, schuld, schaamte, verwijten, dwang of dreigende straf. Onderdeel van het proces is dat we duidelijk zeggen wat er in ons leeft, zonder analyse, kritiek of beschuldiging. Een ander onderdeel is dat we duidelijk zeggen wat voor ons het leven mooier zou maken en dat we dat aan de ander kenbaar maken als verzoek, niet als eis.

Verbindende Communicatie richt de aandacht op de vraag of onze behoeften worden vervuld en, als dit niet het geval is, op wat er gedaan kan worden om ze wel te vervullen. Geweldloos communiceren toont ons hoe we ons zodanig kunnen uiten dat anderen eerder bereid zijn bij te dragen aan ons welzijn. Het maakt ons ook duidelijk hoe we boodschappen van anderen zodanig kunnen ontvangen dat de kans dat wij graag aan hun welzijn bijdragen groter wordt.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *