Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ontmaskerd is een merk van JeeVee Training & Coaching. JeeVee Training & Coaching kan je persoonsgegevens verkrijgen, doordat je gebruik maakt van de diensten van JeeVee Training & Coaching, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Dit gaat om gegevens zoals:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres

Voor deelnemers van workshops kan extra informatie gevraagd worden als dit belangrijk is voor het uitvoeren van de diensten van JeeVee Training & Coaching.

Waarom die gegevens nodig zijn

JeeVee Training & Coaching gebruikt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen.  Daarnaast kunnen je persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe worden je gegevens bewaard?

De meeste persoonsgegevens staan opgeslagen op een met wachtwoord beveiligde laptop. Deze laptop ligt in een afgesloten kamer. Daarnaast worden voor het bewaren en verwerken van je gegevens verschillende anderen bedrijven/diensten gebruikt. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig opslaan van de gegevens op hun servers.

 • Vragenlijsten worden ingevuld en bewaard via surveymonkey.com
 • Kaartverkoop van evenementen loopt via Chipta.com
 • E-mail loopt via mailserver van Mediamatic.nl en  hostnet.nl en zijn opgeslagen op de laptop van Jori Velthoven. Mails worden verstuurd via Office 365 en zijn daarmee versleuteld.
 • Alle mogelijke documenten staan op de laptop van Jori Velthoven en geback-upt via dropbox.com.
 • Mailinglijsten en nieuwsbrieven worden verstuurd en bijgehouden via mailchimp.com.
 • Website-activiteiten worden bijgehouden via Facebook (de Facebook-pixel) en Google Analytics.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

JeeVee Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens tot je aangeeft dit niet meer te willen. Persoonlijke vragenlijsten worden twee maal per jaar gewist, in januari en juli.
Facturen worden conform de wettelijke termijn bewaard.

 

Delen met anderen

JeeVee Training & Coaching verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en altijd in overleg.
Uitzondering hierop is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen gegevens websites

Op de websites van JeeVee Training & Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
JeeVee Training & Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar JeeVee Training & Coaching. JeeVee Training & Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
De gegevens van de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen. De link hiervoor vind je onderaan de nieuwsbrieven.

JeeVee Training & Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via jori@velthoven.nl.
www.jeevee.training en www.singlescoaching.nl zijn websites van JeeVee Training & Coaching .

Contact

Postadres: Johannes van Andelstraat 16, 3553 TH, Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 62822306
Telefoon: +31 6 27098252
E-mailadres: jori@ontmaskerd.com